Mini

Az OmegaCAD ELEKTRO "Mini" [Windows 7, 8.1, 8.2, 10, 11]

Az OmegaCAD ELEKTRO "Mini" Áramút elektrotechnikai tervezőrendszer erősáramú berendezések és automatikák áramút kapcsolási terveinek elkészítésére szolgál. A tervezés során folyamatos támogatást nyújt a felhasználó számára az egyes készülékek foglaltsági állapotáról. A készülékek adatairól és pozícióiról több formátumban készít táblázatot. (érintkező tükör, készülék táblázat) A tervlapok több szereléshely (elosztó szekrény, készülék felszerelési hely) tervét tartalmazhatják. A rendszer kezeli a szereléshelyek közötti kábel kapcsolatokat is. Intelligens készülék, kábel/ér, sorkapocs, körvezeték és szereléshely kereső rendszere nagy mértékben megkönnyíti a tervekben való tájékozódást! Az automatikus tervkiértékelő modul részletes hiba elemzést végez, melyet hibanaplóban rögzít. Optimalizálja a sorkapocs léceken található sorozatkapcsokat, sorszámozza őket és a sorszámozás eredményét az áramút tervlapokon rögzíti. Elvégzi a szereléshelyek közötti kábel kapcsolatok elemzését. Sorszámozza a kábeleket és kábel ereket. A kábel és kábel érsorszámokat is visszavezeti az áramút tervre. A rendszerrel egyvonalas tervek is készíthetők! A rendszerhez szabadon bővíthető készülék, sorkapocs és kábel adatbázis tartozik.

A "Mini" áramút-tervezőrendszer moduljai, szolgáltatásai:

A rendszer nem ismeri és kezeli a „mező” szintű létesítményfelépítést, valamint a kiemelten jelzett rendszer jellemzőkben tér el a teljes "Komplex" tervezőrendszertől!

A: - Létesítmények kezelése

 • Létesítményenként 64 db 62 panelos szerelési hely kezelése. (Szereléshely = pl. elosztó szekrény)
 • Létesítményenként 512 db áramút logikai tervlap.
 • Létesítmények kötegelt tömörítéses archiválása.
 • Tervlapok fejléceinek megadása, változási törések kezelése.
 • Kötegelt nyomtatási lehetőség. Nyomtatás vezérlése.
 • Csoportazonosító jelek szabványos alfanumerikus jelölése.
 • Tervjegyzék generálása grafikus és szöveges (.Txt, .Htm) formátumban.

B:- Törzsadatbázis kezelése

 • Adatbázis-struktúra kezelése: központi, munkahelyi és létesítményi szinten.
 • Adatbázis elemeinek, részeinek átemelése a különböző szintű adatbázisok között.
 • Készülékek adatbázisa.
 • Kábelek adatbázisa.
 • Sorkapocs-adatbázis.
 • Egyéb anyagok adatbázisa.
 • Adatok anyagkiírás és költségvetés készítéséhez.
 • Áramutas tervek, keretek és piktogram adatbázisa.
 • Elrendezési tervek adatbázisa.
 • Egyvonalas tervek adatbázisa.
 • Felhasználói lapformátum szerkesztése.
 • Adatbázisok tartalmának listázása szöveges és grafikus formátumban.

C: - Áramút tervezése

 • Egyvonalas fedőlap készítése, szerkesztése.
 • Áramút funkció tartalomjegyzékének automatikus elkészítése.
 • Készülékek névleges adatainak kiválasztása, megadása.
 • Panelos szerelési helyek kezelése. Szerelési helyek tulajdonságainak megváltoztatása.
 • Szerelési helyek rendezésének lehetősége.
 • Teljes sorkapocstípus kezelési lehetősége sorkapocs-adatbázisból.
 • Szerelési helyenként 62db sorkapocsléc kezelése.
 • Átkötési pontok kezelése.
 • Tervenként 128 körvezeték. Körvezeték rendezése.
 • Típus- és tervjelcsere lehetősége készülékekre.
 • Közvetlen kábel sorszámozási lehetőség.
 • Sorkapcsok rövidre zárásának, sínezésének lehetősége.
 • Lapműveletek: lapbeszúrás, -csere, -törlés.
 • Blokkműveletek.
 • Keresési, azonosítási műveletek készülékrészekre, kábelerekre, sorkapcsokra.

D: - Tervkiértékelő és listázó modul

 • Készüléktáblázat, kábeltáblázat generálása grafikus formátumban.
 • Sorkapocs automatikus sorszámozása optimalizálása keresztreferencia készítése:
 • Kábelsorszám és -érszám automatikus kiosztása
 • Sorkapocs és kábel rendezési sorrendjének felhasználói szabályozása.
 • Kábel-keresztreferencia kiértékelése.
 • Készülék-keresztreferencia kiértékelése.
 • Átkötési pontok kiértékelése.
 • Készülékek szerelési helyre való kigyűjtése.
 • Elemzési eredmények rögzítése és visszavonása.
 • Kiértékelési opciók felhasználói megadása.
 • Kiértékelési napló és hibanapló kezelése.

E: - Egyvonalas tervek készítése

 • Egyvonalas adattári szimbólumok elhelyezése.
 • Készülékek megadása, készülék-nyilvántartás automatikus vezetése.
 • Szimbólum-készülék átalakítása, tervjel-, típus-, szimbólumcsere készüléken.
 • Többrétegű szerkesztés.
 • Lapműveletek. Lapbeszúrás,- csere,- törlés.

F: - Tervjegyzék lapok előállítása készítése modul.

 • A létesítmény tetszőlegesen szelektált részéről tervjegyzék lista generálása.
 • Más rendszerekkel készült dokumentáció lapok hozzárendelése a létesítmény dokumentumokhoz.

 

Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszerrel készített mintatervek.

Az Első terv tervlapjai és az azonosítási rendszer PDF nyomtatásban

pdf

A Minta terv tervlapjainak megtekintése PDF nyomtatásban

pdf

Az Elosztó terv tervlapjainak megtekintése PDF nyomtatásban

pdf

Kártyás védelmi és irányítástechnikai készülékek áramút és szerelési terv minta. Az optikai terv részletének megmutatása, patch kábelekkel és optikai csatlakozókkal. Optikai csatlakozó modellezése szimbólum és doboz felépítésű készülékkel, valamint emeletes sorkapcsok alkalmazásával.

pdf