Skip to main content

A 9.10-es alverzió változatai

V9.11.180206

Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszernek új verziója került kiadásra.

Az új verzió jelzése: V9.11

Az OmegaCAD ELEKTRO ENGINEER tervezőrendszernek új verziója került kiadásra.

A verzió jelzése: V9.11.S

A verzió adatai azonosak a korábban kiadott V9.10 változattal! Adat konverzióra nincs szükség!!!
A verzió teljes telepítő készlete zip formátumba csomagolva a letöltési listáról érhető el.
A letöltés után ki kell csomagolni, és az OmegaTelepit.exe program futtatásával a szokásos módon lehet telepíteni. A verzió telepítése az X:\V91\OmegaWin... [IEC 61850 Engineer rendszer: X:\V91S\OmegaWin...] könyvtárba történik. A a korábbi változat felülírásra kerül!

Az új verzió tartalma:

1.

Az új változatok tartalmának követése

A verzió új fejlesztéseinek a leírását lásd a kézikönyv Verzió követés fejezetében. A változtatások részletes leírását pedig a kézikönyv Eltérések a V9.10 és a V9.11 rendszerszerek között fejezete tartalmazza.

2.

Az OmegaCAD rendszerek WEB frissítés megújjítása

Az OmegaCAD rendszer frissítési funkciója a telepített rendszert folyamatosan napra készen tartja! Az új fejlesztések, módosítások és javítások azonnal elérhetőek és használatba vehetőek. Természetesen csak akkor, ha a felhasználó is így akarja, és a beállításokat ennek megfelelőn tartja. A frissítés az OmegaCAD tervező rendszer használatakor automatikusan indul el. Az elindított OmegaCAD tervező rendszer automatikusan kezdeményezi az elérhető frissítések lekérdezését.

Ha nincs új frissítés, amely még nincs letöltve és telepítve akkor a frissítési rendszer semmilyen üzenetet nem küld a felhasználó felé. Dolgozik "némán" a háttérben. A Windows tálcán az ikon látszik. Ha új frissítés érkezett, és a rendszer már nincs használatban, a következő üzenet jelenik meg:

Ha az új frissítés lekérdezésekor az elindított rendszer még használatban van, akkor ez az üzenet a következő alakul:

Lásd: Az OmegaCAD rendszer WEB frissítése

3.

Windows platform váltás

Ez az OmegaCAD ELEKTRO rendszerek utolsó verzió változata, amely még futtatható a WINDOWS XP és korábbi operációs rendszeren! Újabb változat csak kritikus hibák javítása esetén kerül kiadásra!

4.

DOS 5.2 verziójú tervek konvertálása

Ez az OmegaCAD ELEKTRO rendszerek utolsó verzió változata, amely még tartalmazza a DOS 5.2 verziójú tervek konvertálását! Az újabb változatok már ezt nem teszik lehetővé!

V9.10.171122

Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszernek új verziója került kiadásra.

Az új verzió jelzése: V9.10

Az OmegaCAD ELEKTRO ENGINEER tervezőrendszernek új verziója került kiadásra.

A verzió jelzése: V9.10.S

A korábbi verzióval készített állományokra az új változat jelet el kell helyezni. Ezután módosítani, szerkeszteni csak ezzel a változattal lehet!
A verzió teljes telepítő készlete zip formátumba csomagolva a letöltési listáról érhető el.
A letöltés után ki kell csomagolni, és az OmegaTelepit.exe program futtatásával a szokásos módon lehet telepíteni. A verzió telepítése az X:\V91\OmegaWin... [IEC 61850 Engineer rendszer: X:\V91S\OmegaWin...] könyvtárba történik. Így a korábbi változat változatlanul elérhető marad.

A verzió új fejlesztéseinek a leírását lásd a kézikönyv Új fejlesztések a V9.10 rendszerben fejezetében. A változtatások részletes leírását pedig a kézikönyv Eltérések a V9.10 és a V9.00 rendszerszerek között fejezete tartalmazza.

Az új verzió tartalma kivonatosan:

1.

Rekonstrukciós folyamatok dokumentálása

2.

Jelölt tervek készítése

A terv jelölés funkciók segítségével a tervlapokon olyan grafikai elemeket helyezhetünk el, amelyek segítségével a tervlap megjelölt részének a tartalma a jelöléshez rendelt elnevezéssel összerendelhető, és a terv egészére vonatkozóan egységesen alkalmazható. Az így elhelyezett jelöléseket a rendszer a tervlapok listázásánál azonosan megjelöli, a tartalomjegyzék táblázatokban a megjelölt lapokhoz a jelöléshez rendelt elnevezéseket hozzárendeli.

A terv jelölés a rendszer által automatikusan elhelyezett 'Bontás/Építés' 'Gépi' jelölések 'Kézi', felhasználói által elhelyezett és szerkesztett kiegészítése! Olyan terv részletek megjelölésére szolgál, amelyet a 'Bontás/Építés' összehasonlítás algoritmusai nem jelölnek meg, vagy ezen túlmenően más terv tartalmakat szeretnénk kiemelni!

Elérés:

'ELEKTRO rendszer' minden tervtípus kezelő modul

Menü:

(Modul menü)

Jelölt tervek készítése...

Szerszámos: --- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />

3.

Cserélendő berendezés költségkód bevezetése

A 'Cserélendő berendezés' feldolgozása a beállításoktól függően eltérő módon történik:

Ezzel az opcióval biztosítjuk azt, hogy azok a készülékek, amelyek meghibásodás, vagy az élettartamuk végére érve, vagy hasonlóan a kábelek esetében sérülés, vagy hossz változás miatt a rekonstrukció során ugyanolyan paraméterekkel kicserélésre kerülnek, a 'Bontási/Építési' terv készítés során megjelölésre kerüljenek.

Ugyanis ezeknek a berendezéseknek az azonosítói, paraméterei teljesen azonosak lesznek, a szerelési bekötésük sem változik. Ezért a szerelési állapotnak az összehasonlítása során csak ez alapján nem kerülnének megjelölésre. Ezen berendezések jelölése csak is a 'Cserélendő berendezés' költségkódjuk alapján történik.

Lásd: Új/Meglévő/Felhasznált/Bontandó/Cserélendő költség adatok megadása

4.

A kapcsolt készülékrészek egyedi költségkódja

A kapcsolt típusoknak egyedi költség kódjuk van!

A kapcsoló bekapcsolásával a készülékhez kapcsolt típusokhoz egyenként egyedi költségkódot tudunk megadni. Bekapcsolt állapotában érvényessé válik a:

Költségkód: megadása választó ablak, ahol a Kapcsolt típusok: listán kijelölt készülékrészhez egyedileg választhatunk költségkódot. Ebben az esetben a kapcsolt típusok egyenként a saját költségkódjukkal szerepelnek az anyag- és költséglistákban.

Lásd: Készülékhez további részek hozzáfűzése

5.

'Gyártói' Sorkapocs tervezés

'Phoenix Contact' sorkapocs adatbázis

'Wago' sorkapocs adatbázis

'Weidmüller' sorkapocs adatbázis

Tartalom átvétel