Skip to main content

Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszernek új verziója került kiadásra.

Az új verzió jelzése: V9.11

Az OmegaCAD ELEKTRO ENGINEER tervezőrendszernek új verziója került kiadásra.

A verzió jelzése: V9.11.S

A verzió adatai azonosak a korábban kiadott V9.10 változattal! Adat konverzióra nincs szükség!!!
A verzió teljes telepítő készlete zip formátumba csomagolva a letöltési listáról érhető el.
A letöltés után ki kell csomagolni, és az OmegaTelepit.exe program futtatásával a szokásos módon lehet telepíteni. A verzió telepítése az X:\V91\OmegaWin... [IEC 61850 Engineer rendszer: X:\V91S\OmegaWin...] könyvtárba történik. A a korábbi változat felülírásra kerül!

Az új verzió tartalma:

1.

Az új változatok tartalmának követése

A verzió új fejlesztéseinek a leírását lásd a kézikönyv Verzió követés fejezetében. A változtatások részletes leírását pedig a kézikönyv Eltérések a V9.10 és a V9.11 rendszerszerek között fejezete tartalmazza.

2.

Az OmegaCAD rendszerek WEB frissítés megújjítása

Az OmegaCAD rendszer frissítési funkciója a telepített rendszert folyamatosan napra készen tartja! Az új fejlesztések, módosítások és javítások azonnal elérhetőek és használatba vehetőek. Természetesen csak akkor, ha a felhasználó is így akarja, és a beállításokat ennek megfelelőn tartja. A frissítés az OmegaCAD tervező rendszer használatakor automatikusan indul el. Az elindított OmegaCAD tervező rendszer automatikusan kezdeményezi az elérhető frissítések lekérdezését.

Ha nincs új frissítés, amely még nincs letöltve és telepítve akkor a frissítési rendszer semmilyen üzenetet nem küld a felhasználó felé. Dolgozik "némán" a háttérben. A Windows tálcán az ikon látszik. Ha új frissítés érkezett, és a rendszer már nincs használatban, a következő üzenet jelenik meg:

Ha az új frissítés lekérdezésekor az elindított rendszer még használatban van, akkor ez az üzenet a következő alakul:

Lásd: Az OmegaCAD rendszer WEB frissítése

3.

Windows platform váltás

Ez az OmegaCAD ELEKTRO rendszerek utolsó verzió változata, amely még futtatható a WINDOWS XP és korábbi operációs rendszeren! Újabb változat csak kritikus hibák javítása esetén kerül kiadásra!

4.

DOS 5.2 verziójú tervek konvertálása

Ez az OmegaCAD ELEKTRO rendszerek utolsó verzió változata, amely még tartalmazza a DOS 5.2 verziójú tervek konvertálását! Az újabb változatok már ezt nem teszik lehetővé!