Skip to main content

Midi

Az OmegaCAD ELEKTRO "Midi" [Windows 7, 8.1, 8.2, 10]

Az OmegaCAD ELEKTRO "Midi" Elosztó elektrotechnikai tervezőrendszer erősáramú berendezések és automatikák áramút kapcsolási terveinek elkészítésére szolgál.

A rendszer teljes egészében tartalmazza a "Mini" Áramút tervező rendszer funkcióit!

Ezen túlmenően a "Midi" Elosztó tervezőrendszer az automatikus tervkiértékelő modul által elvégzett készülék kigyűjtés és keresztreferencia elemzések alapján lehetővé teszi az egyes elosztó szekrények elrendezési (diszpozíciós) terveinek elkészítését.

Automatikusan generálja a szereléshelyek szerelési terveit, melyek tartalmazzák a készülék, sorkapocs, kábel és körvezeték bekötési táblázatokat. Elkészíthető a vezeték lista, mely a szekrény minden kapcsolatát tartalmazza az alfanumerikus jelölési rend szerint.

A tervben található készülékek, kábelek, sorkapcsok és vezeték adatok külső (dBASE) állományba írhatók. Ez alapján további feldolgozások lehetségesek, mint például a vezeték vagy készülék feliratozás elkészítése.

A rendszer tartalmaz egy általános tervmodult is, mely a 'nem' kapcsolási jellegű, általános tervek elkészítésére szolgál. (helyszínrajz, összefüggési táblázatok, műhelytervek ...)


A "Midi" elosztó tervezőrendszer moduljai, szolgáltatásai:A rendszer nem ismeri és kezeli a „mező” szintű létesítményfelépítést, valamint a kiemelten jelzett rendszerjellemzőkben tér el a teljes alállomás-tervezőrendszertől!!!


A: - Létesítmények kezelése

 • Létesítményenként 64 db 62 panelos szerelési hely kezelése. (Szereléshely = pl. elosztó szekrény)
 • Létesítményenként 512 db áramút logikai tervlap.
 • Létesítmények kötegelt tömörítéses archiválása.
 • Tervlapok fejléceinek megadása, változási törések kezelése.
 • Kötegelt nyomtatási lehetőség. Nyomtatás vezérlése.
 • Csoportazonosító jelek szabványos alfanumerikus jelölése.
 • Tervjegyzék generálása grafikus és szöveges (.Txt, .Htm) formátumban.


B:- Törzsadatbázis kezelése

 • Adatbázis-struktúra kezelése: központi, munkahelyi és létesítményi szinten.
 • Adatbázis elemeinek, részeinek átemelése a különböző szintű adatbázisok között.
 • Készülékek adatbázisa.
 • Kábelek adatbázisa.
 • Sorkapocs-adatbázis.
 • Egyéb anyagok adatbázisa.
 • Adatok anyagkiírás és költségvetés készítéséhez.
 • Áramutas tervek, keretek és piktogram adatbázisa.
 • Elrendezési tervek adatbázisa.
 • Egyvonalas tervek adatbázisa.
 • Felhasználói lapformátum szerkesztése.
 • Adatbázisok tartalmának listázása szöveges és grafikus formátumban.


C: - Áramúttervezése

 • Egyvonalas fedőlap készítése, szerkesztése.
 • Áramút funkció tartalomjegyzékének automatikus elkészítése.
 • Készülékek névleges adatainak kiválasztása, megadása.
 • Panelos szerelési helyek kezelése. Szerelési helyek tulajdonságainak megváltoztatása.
 • Szerelési helyek rendezésének lehetősége.
 • Teljes sorkapocstípus kezelési lehetősége sorkapocs-adatbázisból.
 • Szerelési helyenként 62db sorkapocsléc kezelése.
 • Átkötési pontok kezelése.
 • Tervenként 128 körvezeték. Körvezeték rendezése.
 • Típus- és tervjelcsere lehetősége készülékekre.
 • Közvetlen kábel sorszámozási lehetőség.
 • Sorkapcsok rövidzárásának, sínezésének lehetősége.
 • Lapműveletek: lapbeszúrás, -csere, -törlés.
 • Blokkműveletek.
 • Keresési, azonosítási műveletek készülékrészekre, kábelerekre, sorkapcsokra.


D: - Tervkiértékelő és listázó modul

 • Készüléktáblázat, kábeltáblázat generálása grafikus formátumban.
 • Sorkapocs automatikus sorszámozása optimalizálása keresztreferencia készítése:
 • Kábelsorszám és -érszám automatikus kiosztása
 • Sorkapocs és kábel rendezési sorrendjének felhasználói szabályozása.
 • Kábel-keresztreferencia kiértékelése.
 • Készülék-keresztreferencia kiértékelése.
 • Átkötési pontok kiértékelése.
 • Készülékek szerelési helyre való kigyűjtése.
 • Elemzési eredmények rögzítése és visszavonása.
 • Kiértékelési opciók felhasználói megadása.
 • Kiértékelési napló és hibanapló kezelése.


E: - Elrendezési terv készítése

 • Szekrénytípus választása.
 • A kigyűjtött készülékek elhelyezése.
 • A logikai tervtől független készüléklista létrehozása és elhelyezése.
 • Készülékadatlap automatikus generálása.
 • Sorkapocsadatlap automatikus generálása.
 • Sorkapocsléc elrendezési méretének előállítása.
 • Lépték felhasználói beállítása.


F: - Egyvonalas tervek készítése

 • Egyvonalas adattári szimbólumok elhelyezése.
 • Készülékek megadása, készülék-nyilvántartás automatikus vezetése.
 • Szimbólum-készülék átalakítása, tervjel-, típus-, szimbólumcsere készüléken.
 • Többrétegű szerkesztés.
 • Lapműveletek. Lapbeszúrás,- csere,- törlés.
 • Készülék keresés az egyvonalas tervlapokon.


G: - Szerelési tervek készítése

 • Készülékbekötési tervlapok automatikus generálása.
 • Sorkapocsbekötési tervlapok automatikus generálása.
 • Sorkapocs tulajdonságú készülékek elhelyezése tetszőleges sorkapocslécen.
 • Sorkapocs rövidzárak, sínek, lamellák, kábel-és készülékbekötések helyének változtatása, automatikus visszamentés elemzés után.
 • Sorkapocsadatlap generálása.
 • Kábelbekötési tervlapok automatikus generálása bekötési oldal megjelölésével.
 • Átkötési pontlisták felhasználói alakítása, potenciál, láncolási és lekötési pontokra.
 • Vezeték lista automatikus generálása.
 • Vezeték bekötések alfanumerikus táblázatának automatikus generálása dBASE formátumban.
 • Szerelési tervek generálása a terv valamennyi szereléshelyére egyidőben.


H: - Kábel helyszínrajz tervező modul

 • A helyszínrajzon fektetendő kábelek kigyűjtése a létesítmény szelektált részletéből.
 • Kábel nyomvonalak megadása a helyszínrajzon. Osztott kábelcsatornák és kábeltárcák .
 • Szereléshelyek elhelyezése a helyszínrajzon. Megjelenítési tulajdonságok kezelése. Tulajdonságok örökítése. Tulajdonság sablon kezelése.
 • Kábelfésűk tulajdonságainak megadása. Tulajdonság sablon kezelése. Kábelfésűk elhelyezése a helyszínrajzon.
 • Megszerkesztett kábelhelyszínrajz kiértékelése. Hiba figyelés és naplózás.
 • Kábelfésűk táblázatos generálása a helyszínrajz lapok mögé.
 • Kábelcsatorna metszetek generálása a helyszínrajz lapok mögé.
 • Számított kábel hosszak visszaírása az elvi tervek kábeladataiba.
 • Elemzési beállítások, paraméterezés.
 • Kábelek kábelcsatorna rekeszbe való elhelyezés automatikus vezérlése kábel alfanumerikus azonosító szerint.
 • Kábelek kábelcsatorna rekeszbe való elhelyezés vezérlése közvetlen tervezői kijelölése szerint.
 • Párhuzamos kábel útvonal választás automatikusan és közvetlen tervezői kijelölése szerint.


I: - Kábeltervező modul

 • Szerelési helyenkénti kábel táblázat.
 • Összesítő lista készítése a létesítmények kábeleiről.
 • Összegzés kábeltípusok szerint.
 • Kábelvég és végelzáró összegzett lista készítése.
 • Grafikusan generált kábelterv lapok.


J: - Anyag -és költséglisták készítése

 • Készülék- és kábel dBASE listák készítése.
 • Készülékek, kábelek automatikus kigyűjtése a létesítményből.
 • Költségvetési és anyagkiírás készítése szerelési helyekre, mezőkre, létesítményre felhasználói csoportosítás szerint.
 • Létesítménytől független készülék- és kábellisták készítése.
 • Grafikusan generált anyaglista lapok.
 • Táblázatosan generált anyaglista lapok. (.Xls, .Htm)


K: - Általános műszaki rajzkezelő és szerkesztő modul

 • Rajzok nyilvántartása. Folytatólapok kezelése
 • Tetszőleges adatbáziselem elhelyezése a rajzon. (áramutas, egyvonalas szimbólum, elrendezési körvonalrajz készülékre, szekrényre)
 • Laponként tetszőleges lépték.
 • Félautomatikus méretezés.


L: - Tervjegyzék lapok előállítása készítése modul

 • A létesítmény tetszőlegesen szelektált részéről tervjegyzék lista generálása.
 • Más rendszerekkel készült dokumentáció lapok hozzárendelése a létesítmény dokumentumokhoz.


M: - Dbase listázó modul

 • A létesítmény készülékeinek listázása dBase állományba.
 • A létesítmény kábeleinek listázása dBase állományba.
 • A létesítmény sorkapcsainak listázása dBase állományba.


Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszerrel készített mintatervek.


Az Első terv tervlapjai és az azonosítási rendszer PDF nyomtatásban

pdf

A Minta terv tervlapjainak megtekintése PDF nyomtatásban

pdf

Az Elosztó terv tervlapjainak megtekintése PDF nyomtatásban

pdf

Kártyás védelmi és irányítástechnikai készülékek áramút és szerelési terv minta. Az optikai terv részletének megmutatása, patch kábelekkel és optikai csatlakozókkal. Optikai csatlakozó modellezése szimbólum és doboz felépítésű készülékkel, valamint emeletes sorkapcsok alkalmazásával.

pdf