Skip to main content

Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszernek új verziója került kiadásra.

Az új verzió jelzése: V9.10

Az OmegaCAD ELEKTRO ENGINEER tervezőrendszernek új verziója került kiadásra.

A verzió jelzése: V9.10.S

A korábbi verzióval készített állományokra az új változat jelet el kell helyezni. Ezután módosítani, szerkeszteni csak ezzel a változattal lehet!
A verzió teljes telepítő készlete zip formátumba csomagolva a letöltési listáról érhető el.
A letöltés után ki kell csomagolni, és az OmegaTelepit.exe program futtatásával a szokásos módon lehet telepíteni. A verzió telepítése az X:\V91\OmegaWin... [IEC 61850 Engineer rendszer: X:\V91S\OmegaWin...] könyvtárba történik. Így a korábbi változat változatlanul elérhető marad.

A verzió új fejlesztéseinek a leírását lásd a kézikönyv Új fejlesztések a V9.10 rendszerben fejezetében. A változtatások részletes leírását pedig a kézikönyv Eltérések a V9.10 és a V9.00 rendszerszerek között fejezete tartalmazza.

Az új verzió tartalma kivonatosan:

1.

Rekonstrukciós folyamatok dokumentálása

2.

Jelölt tervek készítése

A terv jelölés funkciók segítségével a tervlapokon olyan grafikai elemeket helyezhetünk el, amelyek segítségével a tervlap megjelölt részének a tartalma a jelöléshez rendelt elnevezéssel összerendelhető, és a terv egészére vonatkozóan egységesen alkalmazható. Az így elhelyezett jelöléseket a rendszer a tervlapok listázásánál azonosan megjelöli, a tartalomjegyzék táblázatokban a megjelölt lapokhoz a jelöléshez rendelt elnevezéseket hozzárendeli.

A terv jelölés a rendszer által automatikusan elhelyezett 'Bontás/Építés' 'Gépi' jelölések 'Kézi', felhasználói által elhelyezett és szerkesztett kiegészítése! Olyan terv részletek megjelölésére szolgál, amelyet a 'Bontás/Építés' összehasonlítás algoritmusai nem jelölnek meg, vagy ezen túlmenően más terv tartalmakat szeretnénk kiemelni!

Elérés:

'ELEKTRO rendszer' minden tervtípus kezelő modul

Menü:

(Modul menü)

Jelölt tervek készítése...

Szerszámos: --- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />--- />

3.

Cserélendő berendezés költségkód bevezetése

A 'Cserélendő berendezés' feldolgozása a beállításoktól függően eltérő módon történik:

Ezzel az opcióval biztosítjuk azt, hogy azok a készülékek, amelyek meghibásodás, vagy az élettartamuk végére érve, vagy hasonlóan a kábelek esetében sérülés, vagy hossz változás miatt a rekonstrukció során ugyanolyan paraméterekkel kicserélésre kerülnek, a 'Bontási/Építési' terv készítés során megjelölésre kerüljenek.

Ugyanis ezeknek a berendezéseknek az azonosítói, paraméterei teljesen azonosak lesznek, a szerelési bekötésük sem változik. Ezért a szerelési állapotnak az összehasonlítása során csak ez alapján nem kerülnének megjelölésre. Ezen berendezések jelölése csak is a 'Cserélendő berendezés' költségkódjuk alapján történik.

Lásd: Új/Meglévő/Felhasznált/Bontandó/Cserélendő költség adatok megadása

4.

A kapcsolt készülékrészek egyedi költségkódja

A kapcsolt típusoknak egyedi költség kódjuk van!

A kapcsoló bekapcsolásával a készülékhez kapcsolt típusokhoz egyenként egyedi költségkódot tudunk megadni. Bekapcsolt állapotában érvényessé válik a:

Költségkód: megadása választó ablak, ahol a Kapcsolt típusok: listán kijelölt készülékrészhez egyedileg választhatunk költségkódot. Ebben az esetben a kapcsolt típusok egyenként a saját költségkódjukkal szerepelnek az anyag- és költséglistákban.

Lásd: Készülékhez további részek hozzáfűzése

5.

'Gyártói' Sorkapocs tervezés

'Phoenix Contact' sorkapocs adatbázis

'Wago' sorkapocs adatbázis

'Weidmüller' sorkapocs adatbázis