Az OmegaCAD ELEKTRO Felhasználói kézikönyv kiegészítése

Eltérések az OmegaCAD ELEKTRO V9.04 és a V9.10 rendszerek között


A V9.10 verzióban új fejlesztések: Utolsó változás:
 
A teljes rendszert érintő fejlesztések 2017.11.14.
 
Létesítmények kezelése Nincs változás!
Elektro rendszer beállítások 2017.03.31.
Tervek dokumentálása Nincs változás!
Tervek automatikus kiértékelése 2017.03.31.
Tervjegyzék készítése Nincs változás!
Áramútterv fedőlap tervezése Nincs változás!
Áramútterv logikai tervezése 2017.11.14.
Áramútterv készülék, kábeltáblázat készítése Nincs változás!
Elrendezési (diszpozíciós) tervek készítése 2017.03.31.
Szerelési tervek készítése 2017.03.31.
Egyvonalasterv készítése Nincs változás!
Általános műszaki tervek készítése Nincs változás!
Kábelfektetési tervek készítése 2017.05.31
Kábeltervek készítése Nincs változás!
Anyag és költségvetés listák készítése 2017.08.24.
dBASE listák készítése Nincs változás!
Törzsadatbázis listák készítése Nincs változás!
Tervlapok pecsét készítése 2017.03.31.
Törzsadatbázisok kezelése 2017.03.31.
'Gyártói' Sorkapocs tervezés 2017.03.31.

 
A teljes rendszert érintő fejlesztések 2017.11.14.
 
1.

Bontás/építés terv készítés

Amikor a tervdokumentációknak a létesítmény egy már korábban megvalósult állapotát egy megváltozott új formába történő átalakulás folyamatát kell követnie, akkor a dokumentációk tartalmában a meglévő állapot leszerelését, elbontását a ' Bontási tervek' tartamazzák, ahol az elbontandó, leszerelendő elemek egyértelmű megjelölésre kerülnek, ez a folyamat a Bontási terv készítése. Az új állapotot az 'Építési tervek' tartalmazzák. Ez a terv tartalmazza azoknak az elemeknek a jelölését amelyet szerelni, építeni kell, ahol a korábbi állapothoz képest az új megszerelendő, építendő elemeket meg kell jelölni. Ennek az elkészítése az Építési terv készítése. Végül, ha az elkészült terveket megszerelték akkor a folyamat zárásaként jöhet a Megvalósulási terv készítés.

Tervlap részlet egy 'bontási' terven megjelölt elemekről:

Lásd:

Elektro rendszer beállítások
Tervezés jellegének beállítása
Tervek automatikus kiértékelése
Bontás/építés terv készítés
Megvalósulási terv készítés
Szerelési tervek készítése
Szerelési tervek generálása
Rekonstrukciós folyamatok dokumentálása

 

Megjegyzések:

Ha valamely dokumentáció bármely tervlapján bontás/építés, vagy a terv jelöléss van, akkor arról az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a következő állapotokban kapunk visszajelzést:

Létesítmények kezelése modulban és azon belül a: funkcióban

A kijelölt létesítmény mezői közül azok, amelynek a dokumentációjában van bontás/építés jelölés , az a 'Mezők:' listán piros színnel megkülönböztetve, külön még a 'Státusz' oszlopban, a mező tervezett állapota helyett megjelenő jellel, mely a bontás/építés jelölés jellegét a mezőben egyértelműen jelzi. (, )


Lapműveletek az OmegaCAD ELEKTRO rendszer minden tervtípus kezelő moduljában

A 'Lapok' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre utaló felirattal. (, )


Létesítmény valamennyi tervlapja funkcióban

A 'A létesítmény tervlapjai' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre utaló felirattal. (, )


'ELEKTRO terv lapozó szerszám van' funkcióban

Ha bekapcsolt, akkor megjelenik a lapozósáv, ahol a bontás/építés jelölést tartalmazó tervlapok kiemelt színnel jelennek meg. Ha a kurzort tervlap sorszáma fölött tartjuk, akkor megjelenik a tervlapon található tartalomjegyzék, és a bontás/építés jelölésre utaló szöveg.

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
2.

'Gyártói' Sorkapocs tervezés

A sorkapocs tervezés az alábbi gyártókkal bővült és valamennyi gyártó adatbázisának frissítése bármikor lehetségessé vállik, amikor a gyártó/forgalmazó bővíti a termék kínálatát. , ,

'Gyártói' Sorkapocs tervezés az alábbi modulokban változtatja meg a korábbi működést:

Törzsadatbázisok kezelése
Sorozatkapcsok adattára
Típus átemelés

Elrendezési (diszpozíciós) tervek készítése

Sorkapocs léc tervezés

Létesítmények kezelése
Mező másolása
Adatbázis csonkolása

Anyag és költségvetés listák készítése

Anyaglista generálása

Törzsadatbázis listák készítése

Adatbázislisták előállítása

 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
3.

A vonatkozó áramútterv adatok felírása csak az elrendezési és szerelés terveken

A tervlapokra automatikusan felíródó felíratok kibővítésre kerültek az elrendezési és szerelési tervek esetében. Ezeken a terveken felíratható a rendszerrel a vonatkozó áramútterv főbb adatai. Valamint keresztbe, az elrendezési tervekre a szerelési tervek adatai, és a szerelési tervekre az elrendezési tervek adatai.

A vonatkozó áramútterv adatok felírása csak az elrendezési és szerelés terveken:

Vonatkozó áramút tervszám.
Vonatkozó áramút változás jel.
Vonatkozó áramút változás dátum.


A vonatkozó szerelés terv adatok felírása csak az elrendezési terveken:

Vonatkozó szerelés tervszám.
Vonatkozó szerelés változás jel.
Vonatkozó szerelés változás dátum.

A vonatkozó elrendezési terv adatok felírása csak az szerelés terveken:

Vonatkozó elrendezés tervszám.
Vonatkozó elrendezés változás jel.
Vonatkozó elrendezés változás dátum.

Lásd:

Pecsétadatok megadása...
Pecsét felirat
 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
4.

Két monitoros használat

A képernyő méret kezelés átalakítása, hogy két monitor alkalmazása esetén az ablakok a második monitoron is megőrizzék a pozíciójukat.

 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
5.

Jelölt tervek készítése

A terv jelölés funkciók segítségével a tervlapokon olyan grafikai elemeket helyezhetünk el, amelyek segítségével a tervlap megjelölt részének a tartalma a jelöléshez rendelt elnevezéssel összerendelhető, a terv egészére vonatkozóan egységesen alkalmazható. Az így elhelyezett jelöléseket a rendszer a tervlapok listázásánál azonosan megjelöli, a tartalomjegyzék táblázatokban a megjelölt lapokhoz a jelöléshez rendelt elnevezéseket hozzárendeli.

A terv jelölés a rendszer által automatikusan elhelyezett 'Bontás/Építés' 'Gépi' jelölések 'Kézi', felhasználói által elhelyezett és szerkesztett kiegészítése! Olyan terv részletek megjelölésére szolgál, amelyet a 'Építés' összehasonlítás algoritmusai nem jelölnek meg, vagy ezen túlmenően más terv tartalmakat szeretnénk kiemelni!

Elérés:

'ELEKTRO rendszer' minden tervtípus kezelő modul

Menü:

(Modul menü)

Jelölt tervek készítése ...

Szerszámos: ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->
 

Változat:

"V9.10.171031"

2017.10.31.

 
6.

'Cserélendő berendezés' költségkód bevezetése

A 'Cserélendő berendezés' feldolgozása a beállításoktól fűggően eltőrő módon történik:

Ezzel az opcióval biztosítjuk azt, hogy azok a készülékek, amelyek meghibásodás, vagy az élettartamuk végére érve, vagy hasonlóan a kábelek esetében sérülés, vagy hossz változás miatt a rekonstrukció során ugyanolyan paraméterekkel kicserélésre kerülnek, a Bontási/Építési terv készítés során megjelölésre kerüljenek. Ugyanis ezeknek a berendezéseknek az azonosítói, paraméterei teljesen azonosak lesznek, a szerelési bekötésük sem változik. Ezért a szerelési állapotnak az összehasonlítása során csak ez alapján nem kerülnének megjelölésre. Ezen berendezések jelölése csak is a 'Cserélendő berendezés' költségkódjuk alapján történik.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Új/Meglévő/Felhasznált/Bontandó/Cserélendő költség adatok megadása
 

Változat:

"V9.10.171114"

2017.11.14.

 
 
Létesítmények kezelése Nincs változás!
Elektro rendszer beállítások 2017.03.31.
1.

Bontás/építés terv készítés

Amikor a tervdokumentációknak a létesítmény egy már korábban megvalósult állapotát egy megváltozott új formába történő átalakulás folyamatát kell követnie, akkor a dokumentációk tartalmában a meglévő állapot leszerelését, elbontását a ' Bontási tervek' tartamazzák, ahol az elbontandó, leszerelendő elemek egyértelmű megjelölésre kerülnek, ez a folyamat a Bontási terv készítése. Az új állapotot az 'Építési tervek' tartalmazzák. Ez a terv tartalmazza azoknak az elemeknek a jelölését amelyet szerelni, építeni kell, ahol a korábbi állapothoz képest az új megszerelendő, építendő elemeket meg kell jelölni. Ennek az elkészítése az Építési terv készítése. Végül, ha az elkészült terveket megszerelték akkor a folyamat zárásaként jöhet a Megvalósulási terv készítés.

Tervlap részlet egy 'bontási' terven megjelölt elemekről:

Lásd:

Elektro rendszer beállítások
Tervezés jellegének beállítása
Tervek automatikus kiértékelése
Bontás/építés terv készítés
Megvalósulási terv készítés
Szerelési tervek készítése
Szerelési tervek generálása

 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
2.

Kábelerek rendezése a készülék és sorkapocs bekötési táblázatokban

Lehetőség van a szerelésterv készülék és sorkapocs bekötési táblázatok szekciójának generálása során a bekötött kábelelek felsorolása sorszám szerinti rendezésre.

Lásd:

Elektro rendszer beállítások
Szerelésterv generálási jellemzők
Kábelerek rendezése [Készülék táblázat szekció]
Kábelerek rendezése [Sorkapocs táblázat szekció]

Lásd még:

Szerelési tervek készítése

Szerelési tervek generálása

Terv generálási beállítások

Szerelésterv generálási jellemzők
Kábelerek rendezése [Készülék táblázat szekció]
Kábelerek rendezése [Sorkapocs táblázat szekció]
 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
 
Tervek dokumentálása Nincs változás!
Tervek automatikus kiértékelése 2017.03.31.
1.

Bontás/építés terv készítés

Amikor a tervdokumentációknak a létesítmény egy már korábban megvalósult állapotát egy megváltozott új formába történő átalakulás folyamatát kell követnie, akkor a dokumentációk tartalmában a meglévő állapot leszerelését, elbontását a ' Bontási tervek' tartamazzák, ahol az elbontandó, leszerelendő elemek egyértelmű megjelölésre kerülnek, ez a folyamat a Bontási terv készítése. Az új állapotot az 'Építési tervek' tartalmazzák. Ez a terv tartalmazza azoknak az elemeknek a jelölését amelyet szerelni, építeni kell, ahol a korábbi állapothoz képest az új megszerelendő, építendő elemeket meg kell jelölni. Ennek az elkészítése az Építési terv készítése. Végül, ha az elkészült terveket megszerelték akkor a folyamat zárásaként jöhet a Megvalósulási terv készítés.

Tervlap részlet egy 'bontási' terven megjelölt elemekről:

Lásd:

Elektro rendszer beállítások
Tervezés jellegének beállítása
Tervek automatikus kiértékelése
Bontás/építés terv készítés
Megvalósulási terv készítés
Szerelési tervek készítése
Szerelési tervek generálása

 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
2.

Az új kábelek alfanumerikus azonosítójának megadása mezőnként

Az új kábelek alfanumerikus azonosítóját a továbbiakban mezőnként egyedileg adhatjuk meg. Ez lehetővé teszi, hogy a több mezőn egyszerre végrhajtott elemzés során, az új kábelek azonnal a mezőre jellemző kábelazonosítót kapjanak. Egy mezős elemzés során is az új kábelek azonosítói eltérhetnek, ha azok eltérő mezőhöz vannak rendelve, és itt mezőnként eltérő azonosítót adunk meg.

Új kábelek alfanumerikus azonosítóinak megadása mezőnként Új kábelek alfanumerikus azonosítóinak megadása mezőnként --->

Lásd:

Új kábel jellemzői
 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
 
Tervjegyzék készítése Nincs változás!
Áramútterv fedőlap tervezése Nincs változás!
Áramútterv logikai tervezése 2017.11.17
1.

A kapcsolt készülékrészek egyedi költségkódja

A kapcsolt típusoknak egyedi költség kódjuk van!

A kapcsoló bekapcsolásával a készülékhez kapcsolt típusokhoz egyenként egyedi költségkódot tudunk megadni. Bekapcsolt állapotában érvényessé válik a:
Költségkód: megadása választó ablak, ahol a Kapcsolt típusok: listán kijelölt készülékrészhez egyedileg választhatunk költségkódot. Ebben az esetben a kapcsolt típusok egyenként a saját költségkódjukkal szerepelnek az anyag- és költséglistákban.

Lásd:

Áramútterv logikai tervezése
Készülékhez további részek hozzáfűzése
 

Változat:

"V9.10.171114"

2017.11.14.

 
 
Áramútterv készülék, kábeltáblázat készítése Nincs változás!
Elrendezési (diszpozíciós) tervek készítése 2017.03.31.
1.

A vonatkozó áramútterv adatok felírása csak az elrendezési és szerelés terveken

A tervlapokra automatikusan felíródó felíratok kibővítésre kerültek az elrendezési és szerelési tervek esetében. Ezeken a terveken felíratható a rendszerrel a vonatkozó áramútterv főbb adatai. Valamint keresztbe, az elrendezési tervekre a szerelési tervek adatai, és a szerelési tervekre az elrendezési tervek adatai.

A vonatkozó áramútterv adatok felírása csak az elrendezési és szerelés terveken:

Vonatkozó áramút tervszám.
Vonatkozó áramút változás jel.
Vonatkozó áramút változás dátum.


A vonatkozó szerelés terv adatok felírása csak az elrendezési terveken:

Vonatkozó szerelés tervszám.
Vonatkozó szerelés változás jel.
Vonatkozó szerelés változás dátum.

A vonatkozó elrendezési terv adatok felírása csak az szerelés terveken:

Vonatkozó elrendezés tervszám.
Vonatkozó elrendezés változás jel.
Vonatkozó elrendezés változás dátum.

Lásd:

Pecsétadatok megadása...
Pecsét felirat
 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
 
Szerelési tervek készítése 2017.03.31.
1.

Bontás/építés terv készítés

Amikor a tervdokumentációknak a létesítmény egy már korábban megvalósult állapotát egy megváltozott új formába történő átalakulás folyamatát kell követnie, akkor a dokumentációk tartalmában a meglévő állapot leszerelését, elbontását a ' Bontási tervek' tartamazzák, ahol az elbontandó, leszerelendő elemek egyértelmű megjelölésre kerülnek, ez a folyamat a Bontási terv készítése. Az új állapotot az 'Építési tervek' tartalmazzák. Ez a terv tartalmazza azoknak az elemeknek a jelölését amelyet szerelni, építeni kell, ahol a korábbi állapothoz képest az új megszerelendő, építendő elemeket meg kell jelölni. Ennek az elkészítése az Építési terv készítése. Végül, ha az elkészült terveket megszerelték akkor a folyamat zárásaként jöhet a Megvalósulási terv készítés.

Tervlap részlet egy 'bontási' terven megjelölt elemekről:

Lásd:

Elektro rendszer beállítások
Tervezés jellegének beállítása
Tervek automatikus kiértékelése
Bontás/építés terv készítés
Megvalósulási terv készítés
Szerelési tervek készítése
Szerelési tervek generálása

 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
2.

A vonatkozó áramútterv adatok felírása csak az elrendezési és szerelés terveken

A tervlapokra automatikusan felíródó felíratok kibővítésre kerültek az elrendezési és szerelési tervek esetében. Ezeken a terveken felíratható a rendszerrel a vonatkozó áramútterv főbb adatai. Valamint keresztbe, az elrendezési tervekre a szerelési tervek adatai, és a szerelési tervekre az elrendezési tervek adatai.

A vonatkozó áramútterv adatok felírása csak az elrendezési és szerelés terveken:

Vonatkozó áramút tervszám.
Vonatkozó áramút változás jel.
Vonatkozó áramút változás dátum.


A vonatkozó szerelés terv adatok felírása csak az elrendezési terveken:

Vonatkozó szerelés tervszám.
Vonatkozó szerelés változás jel.
Vonatkozó szerelés változás dátum.

A vonatkozó elrendezési terv adatok felírása csak az szerelés terveken:

Vonatkozó elrendezés tervszám.
Vonatkozó elrendezés változás jel.
Vonatkozó elrendezés változás dátum.

Lásd:

Pecsétadatok megadása...
Pecsét felirat
 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
3.

Kábelerek rendezése a készülék és sorkapocs bekötési táblázatokban

Lehetőség van a szerelésterv készülék és sorkapocs bekötési táblázatok szekciójának generálása során a bekötött kábelelek felsorolása sorszám szerinti rendezésre.

Lásd:

Szerelési tervek készítése

Szerelési tervek generálása

Terv generálási beállítások

Szerelésterv generálási jellemzők
Kábelerek rendezése [Készülék táblázat szekció]
Kábelerek rendezése [Sorkapocs táblázat szekció]

Lásd még:

Elektro rendszer beállítások
Szerelésterv generálási jellemzők
Kábelerek rendezése [Készülék táblázat szekció]
Kábelerek rendezése [Sorkapocs táblázat szekció]
 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
 
Egyvonalasterv készítése Nincs változás!
Általános műszaki tervek készítése Nincs változás!
Kábelfektetési tervek készítése 2017.05.31
1.

Kábel fektetés nyomvonal tervek elkészítése

Ha szükséges, akkor a kábelek nyomvonalait egyenként, vagy tetszőleges csoportosításban automatikusan generálhatjuk a helyszínrajzokon. De csak azokról kábelekről készül nyomvonal rajz, amelyek a 'Kábelek megjelölése nyomvonal generálásra' funkcióban kijelölésre kerültek.

Kábel nyomvonalrajz minta

A nyomvonal tervek előállításának tulajdonságait beállíthatjuk a: Kábel nyomvonal megjelenítés beállítás funkcióban.

Lásd:

Kábelfektetési tervek készítése

Kábel fektetési tervek generálása

'Kábelek megjelölése nyomvonal generálásra'

 

Változat:

"V9.10.170531"

2017.05.31.

 
2.

Felhasználói beállítások és sablonok tárolása az aktuális létesítményben.

A továbbiakban a rendszer a kábelhelyszínrajz készítéssel kapcsolatos valamennyi felhasználói beállítást és tulajdonság sablont az aktuális létesítményben tárolja.

Lásd:

Kábelfektetési tervek készítése

Szereléshely tulajdonságok beállítása...: Tulajdonság

Szereléshely táblázat készítése...: Tulajdonság

Kábelcsatorna tulajdonságok beállítása...

Kábelfésű tulajdonságok beállítása...

 

Változat:

"V9.10.170531"

2017.05.31.

 
 
Kábeltervek készítése Nincs változás!
Anyag és költségvetés listák készítése 2017.08.24.
1.

Táblázatos formában előállított anyaglista 'Közös adatok' oszlopa

Vannak olyan részei az anyagkírásnak, amelyek csak a teljes egész terjedelemre vonatkoznak, és csak a teljes listához lehet rendelni. Ilyenek a kábelek, a létesítményhez rendelt készülékek és egyéb anyagok. Ezért a közös listákban lévő elemeknek egy Közös adatok: oszlopot készítünk.

Lásd:

Anyag és költségvetés listák készítése

Anyaglista tervlapok generálása

Rajzos anyaglista generálás beállítás: Táblázat formátum beállítása
 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
2.

Táblázatos formában előállított 'szöveges' anyaglista

Az anyag és költségvetés listák készítése a továbbiakban a következő formátumokban táblázatos formában is elkészíthetők!

---> --->

A táblázatos forma készítéshez megjelenik a .CSV, .XLS és a .HTML formátum választási lehetősége:

---> ---> --->

Lásd:

Anyag és költségvetés listák készítése

Anyaglista készítése

 

Változat:

"V9.10.170824"

2017.08.24.

 
 
dBASE listák készítése Nincs változás!
Törzsadatbázis listák készítése Nincs változás!
Tervlapok pecsét készítése 2017.03.31.
1.

A vonatkozó áramútterv adatok felírása csak az elrendezési és szerelés terveken

A tervlapokra automatikusan felíródó felíratok kibővítésre kerültek az elrendezési és szerelési tervek esetében. Ezeken a terveken felíratható a rendszerrel a vonatkozó áramútterv főbb adatai. Valamint keresztbe, az elrendezési tervekre a szerelési tervek adatai, és a szerelési tervekre az elrendezési tervek adatai.

A vonatkozó áramútterv adatok felírása csak az elrendezési és szerelés terveken:

Vonatkozó áramút tervszám.
Vonatkozó áramút változás jel.
Vonatkozó áramút változás dátum.


A vonatkozó szerelés terv adatok felírása csak az elrendezési terveken:

Vonatkozó szerelés tervszám.
Vonatkozó szerelés változás jel.
Vonatkozó szerelés változás dátum.

A vonatkozó elrendezési terv adatok felírása csak az szerelés terveken:

Vonatkozó elrendezés tervszám.
Vonatkozó elrendezés változás jel.
Vonatkozó elrendezés változás dátum.

Lásd:

Pecsétadatok megadása...
Pecsét felirat
 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
 
Törzsadatbázisok kezelése 2017.03.31.
1.

Sorkapocs adatbázis átalakítása több 'Gyártói' adatbázissá

Ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk a több gyártót tartalmazó 'Gyártói' Sorkapocs tervezés szolgáltatásait, a megnyomásával el kell végeznünk a sorkapocs adatbázis átalakítását több 'Gyártói' adatbázissá.

Sorkapocs adatbázis átalakítása több Gyártói adatbázissá --->

Lásd:

Törzsadatbázisok kezelése
Sorozatkapcsok adattára
 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 
 
'Gyártói' Sorkapocs tervezés 2017.03.31.
1.

'Gyártói' Sorkapocs tervezés

A sorkapocs tervezés az alábbi gyártókkal bővült és valamennyi gyártó adatbázisának frissítése bármikor lehetségessé vállik, amikor a gyártó/forgalmazó bővíti a termék kínálatát.

---> ---> ---> ---> ---> --->

Lásd:

'Gyártói' Sorkapocs tervezés

'Wago' sorkapocs adatbázis

'Phoenix Contact' sorkapocs adatbázis

'Weidmüller' sorkapocs adatbázis

 

Változat:

"V9.10.170331"

2017.03.31.

 

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2018
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site