Az OmegaCAD rendszer frissítése a WEB-ről

A frissítés végrehajtása


Az OmegaCAD rendszer frissítési funkciója a telepített rendszert folyamatosan napra készen tartja! Az új fejlesztések, módosítások és javítások azonnal elérhetőek és használatba vehetőek. Természetesen csak akkor, ha a felhasználó is így akarja, és a beállításokat ennek megfelelőn tartja. A frissítés az OmegaCAD tervező rendszer használatakor automatikusan indul el. Az elindított OmegaCAD tervező rendszer automatikusan kezdeményezi az elérhető frissítések lekérdezését.

Ha nincs új frissítés, amely még nincs letöltve és telepítve akkor a frissítési rendszer semmilyen üzenetet nem küld a felhasználó felé. Dolgozik "némán" a háttérben. A Windows tálcán az ikon látszik.

Ha új frissítés érkezett, és a rendszer már nincs használatban, a következő üzenet jelenik meg:

Ha az új frissítés lekérdezésekor az elindított rendszer még használatban van, akkor ez az üzenet a következőképpen alakul:

Amikor az előzőekben mutatott üzenet ablakban az üzenetre koppintunk, vagy ha ezt ilyenkor nem tesszük meg, mert a folyó munkánkat nem szeretnénk félbeszakítani, akkor a tervező rendszer leállítása után fog megjelenni ez az ablak.

---> ---> ---> ---> ---> --->

Ha az újjonnan érkezett frissítések telepítését nem akarjuk most végrehajtani, akkor azt a gomb használatával későbbi időpontra halaszthatjuk. Viszont a rendszer minden használati alkalommal jelezni fogja, hogy nem telepített frissítések vannak. Ha tartósan nem akarjuk, hogy ez az üzenet megjelenjen, akkor a Beállítás funkcióban kapcsoljuk ki a frissítések automatikus figyelés és letöltése funkciót.


Ha 'Frissítések telepítése' gombra kattintunk, akkor a letöltött frissítések telepítésre kerülnek.

Fontos tudni, hogy a frissítések telepítése során az OmegaCAD rendszer nem működhet! Ha a frissítések telepítése funkciót mégis a tervező rendszer használati állapotában indítjuk el, akkor az alábbi hibaüzenetet kapjuk:

A frissítési folyamatot a igény esetén a gomb segítségével megszakíthatjuk. Ekkor a folyamat során már végrehajtott frissítések visszaállnak a folyamat indítása előtt állapotba. Amikor a letöltött frissítések telepítése sikeresen végrehajtódik, akkor erről az alábbiakban informál a rendszer.


Akár a frissítések telepítése előtt, vagy bármikor a rendszerhez tartozó frissítések állapotáról szeretnénk tájékozódni megtehetjük ezt a 'Frissítések története...' gombra kattintással.


Bezárjuk 'Frissítések telepítése' ablakot, de a frissítési rendszer továbbra is működő állapotban marad.

Abban az esetben viszont, amikor a 'Frissítések telepítése' végrehajtásra került, és maga a frissítési rendszerhez is érkezett frissítés, akkor maga a WEB frissítése keretrendszer működése is leáll, és ennek a frissítése is végrehajtódik!


A frissítési folyamat végrahajtásának felhasználói beállításait tehetjük meg a Beállítás funkcióban.

 • A frissítendő rendszer összetevők kijelölése
 • Alap beállítások frissítése
 • Rendszer
 • Minta rajzok
 • Minta blokkok
 • Minta létesítmények
 • Adatbázis
 • Help
 • A frissítés letöltés és telepítés végrehajtás módja.
 • Proxy kiszolgáló.

 • Az információs ablakban az Frissítési rendszer változatán kívül tájékoztatást kapunk arról is, hogy mely azonosítójú rendszert kerül frissítésre a WEB-ről.

 • Infromációk.

 • Ha a Windows tálcán az ikon fölött az egér jobb gombját megnyomjuk, akkor a gomb felengedésére megjelenik a frissítő rendszer lebegő menüje.

  ---> ---> ---> ---> ---> --->

  Frissítések telepítése...

  A menüpont segítségével 'Frissítések telepítése...' funkciót nyitjuk meg.
  Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.

  Frissítések története...

  A menüpont segítségével 'Frissítések története...' funkciót nyitjuk meg.
  Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.

  Beállítások...

  A menüpont segítségével 'Beállítások...' funkciót nyitjuk meg.

  Omega frissítés kézikönyv

  A menüpont segítségével ezt a kézikönyvet nyitjuk meg.

  Frissítés leállítása

  A menüpont segítségével az OmegaCAD rendszer WEB frissítése keretrendszer működését leállítjuk. A frissítési rendszer újra indul, ha elindítjuk az OmegaCAD tervező rendszert.
  Érvénytelen a menü, ha a frissítési rendszer valamely funkciója megnyitott.

  Kilépés

  A menüpont bezárja a frissítéshez tartozó lebegő menüt.


  Az OmegaCAD rendszer elindítása nélkül a frisstést az x:\V9x..\OmegaWin32\ OmegaFrissít.exe program indításával is kezdeményezhetjük: Az OmegaCAD WEB frissítés indítása a telepítési könyvtárból. Az így elindított rendszer működése részben eltér a tervező rendszer által kezdeményezett indítás esetén leírtaktól.
  Lásd: Frissítések letöltése és telepítése


  Korlátozások/megjegyzések:

  A rendszer naprakészen tartásához az OmegaFrissit.exe program számára a www.omegasoft.hu WEB hely elérhetőségét biztosítani kell a tűzfalon keresztül!

  Ha nincs a működő rendszerhez nincs a WEB-ről letöltendő állomány, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
  Nincs új frissítés a rendszerhez!

  A frissítési funkcióval csak az adott munkahely összetevői frissíthetők!

  A frissítést csak azon felhasználók hajthatják végre, amelyek arra jogosultak!

  A frissítés során az OmegaCAD rendszer minden modulját, segéd programját le kell állítani!

  A frissítés mindig azon OmegaCAD rendszeren hajtódik végre, amely rendszer elindította frissítést, vagy amelynek az x:\V9x..\OmegaWin32\ könyvtárából magunk indítottuk el az OmegaFrissit.exe rendszert!

  Ha a rendszer a frissítés során nem találja a hozzá tartozó HW kulcsot, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
  Védelmi hiba: A rendszer nem találja a Sentinel HW kulcsot!

  Ha a rendszer a frissítés során nem a telepített rendszerhez tartozó HW kulcsot talál, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
  Védelmi hiba: Az OmegaCAD nem a használt rendszerhez tartozó védelmi eszközt talált!

  Ha a rendszer a frissítés során a HW kulcs alapján nem tudja az adatbázisban a frissítendő rendszert azonosítani, akkor a frissítési riport végén a következő üzenetek valamelyike jelenhet meg:
  Az OmegaCAD rendszer a HW kulcs alapján nem azonosítható: <HW kulcs>
  Az OmegaCAD rendszer nem azonosítható: <HW kulcs>
  A rendszerhez nem tartozik frissítési szolgáltatás: <HW kulcs>

  Ha Önnek megjelenik ezen hiba üzenetek valamelyike és úgy tudja, hogy a rendszeréhez tartozik frissítési szolgáltatás, akkor azt jelezze felénk: Kapcsolat/E-mail.

  Ha a frissítési műveletet a 'Megszakítás' gombbal félbe szakítjuk, akkor a frissítési riport végén a következő üzenet jelenik meg:
  Folyamat felhasználói megszakítása!
  Frissítési folyamat sikertelen!

  Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
  1992-2018
  Minden jog fenntartva. ©
  OmegaSoft WEB Site